Hizmetler > Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre Bakanlığının Proje Onayı Genelgesi kapsamında 07 Ekim 2005 tarih ve 11628 sayılı yazı ile Çevre Bakanlığı tarafından proje onayı yapılarak inşaatı gerçekleştirilmiştir. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde katılımcı firmalardan kaynaklanan evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmayan atıl kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla, 01.02.2011 tarihinden itibaren Atık Yönetimi Arıtma Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti firmasına tesis işletme hakları devir işlemi yapılmış olup, bu tarihten itibaren firmanın kontrolünde tesise bölge dışından mevcut atıl kapasitenin doldurulması amacıyla vidanjör kabulü yapılmaktadır. Güncel olarak 08/03/2018 tarihli ve 3407 belge nolu Çevre İzin Belgemiz bulunmaktadır.

Tasarım Debisi
GEPOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin nihai debisi 3.000 m3/gün kabul edilmiştir. Tesisin fiziksel üniteleri ve çamur arıtma sistemleri 3.000 m3/gün ve biyolojik arıtma ise 1.500 m3/gün olarak dizayn edilmiş ve imalatları gerçekleştirilmiştir. Tesisin 2 kademede yapılması planlanmış olup 2. etapta sadece 2 adet havuz yapılması yeterli olacaktır. Fakat gelişen teknoloji nedeniyle tesisin 2 etabı için farklı alternatifler değerlendirilmektedir.

Tasarım Kirlilik Yükleri
Tesisin tasarımdaki ana kirlilik yükleri olarak KOI değeri 1.500 mg/l, BOI değeri 750 mg/l olarak kabul edilmiştir. Azot, fosfor ihtiyacı ile ilgili olarak mevcut fabrikalardan gelen yüklerin yeterli olacağı kabul edilmiştir. Atıksu arıtma tesisi dizayn değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

Birim I. KADEME II.KADEME
Q, debi  m3/gün 1500 3000
KOI, Kimyasal Oksijen İhtiyacı  mg/lt - kg/gün 1500 - 2250 1500 - 4500
BOI5, Biyolojik Oksijen İhtiyacı mg/lt - kg/gün 750 - 1125 750 - 2250
Yağ-gres  mg/lt - kg/gün 100 - 150 100 - 300
Toplam Azot  mg/lt - kg/gün 70 - 105 70 - 210
Toplam Fosfor  mg/lt - kg/gün 10 - 15 10 - 30
Toplam Arsenik  mg/lt - kg/gün 3 - 4,5 3 - 9
Toplam Siyanür  mg/lt - kg/gün 1 - 1,5 1 - 3
Toplam Kurşun (Pb)  mg/lt - kg/gün 2 - 3 2 - 6
Toplam Kadmiyum (Cd)  mg/lt - kg/gün <0,1 - 0,15 <0,1 - 0,30
Toplam Krom (Cr)  mg/lt - kg/gün <2 - 3 <2 - 6
Toplam Civa (Hg)  mg/lt - kg/gün <0,2 - 0,3 <0,2 - 0,6
Toplam Bakır (Cu)  mg/lt - kg/gün <2 - 3 <2 - 6
Toplam Nikel (Ni)  mg/lt - kg/gün <3 - 4,5 <3 - 6
Toplam Çinko (Zn)  mg/lt - kg/gün <5 - 7,5 <5 - 15
Toplam Kalay (Sn)  mg/lt - kg/gün <5 - 7,5 <5 - 15
Toplam Gümüş (Ag)  mg/lt - kg/gün <5 - 7,5 <5 - 15
Florür (F-)  mg/lt - kg/gün <15 - 22,5 <15 - 45
Demir (Fe)  mg/lt - kg/gün <10 - 15 <10 - 30
pH   6-9 6-9
Askıda Katı Madde, AKM  mg/lt - kg/gün 350 - 525 350 - 1050
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan) mg/lt   Biyolojik olarak parçalanması TSE’ye uygun olmayan maddeler olmayacaktır.    

Arıtılan atıksu 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 no’lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19’a uygunluk sağlamaktadır. TABLO 19:KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)

KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)

PARAMETRE   BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUN 24 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 2 1
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.5
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1 -
DEMİR (Fe) (mg/L) 10 -
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15 -
BAKIR (Cu) (mg/L) 3 -
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5 -
CİVA (Hg) (mg/L) - 0.05
SÜLFAT (SO4 ) (mg/L) 1500 1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*) (mg/L) 20 15
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) - 10 10
pH - 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914) Renk (Pt-Co) 280 260

(*) (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Atıksularının miktarca %20’sinden fazlası deri sektöründen kaynaklanan Karışık Endüstriler için Tablo 12’de yer alan TKN parametreleri uygulanır.

Deşarj Yeri ve Özellikleri:
Bölgemiz atıksu arıtma tesisinden arıtılan Evsel + Evsel Nitelikteki Endüstriyel Atıksular kapalı kanal sistemi ile alıcı ortama verilmektedir. GEPOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi deşarj suları OSB sınırından geçmekte olan Yumrukaya deresi aracılığı ile Dilderesine deşarj edilmektedir.

Tesiste fiziksel ve biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma üniteleri bulunmaktadır. Tesis 24 saat gözetim altında çalıştırılmaktadır.

Bu içeriği paylaşın