Ana Sayfa > HIZLI MENÜ > Yönetim

Yönetim

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, katılımcı firma temsilcileri tarafından oluşan Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare edilmektedir. 02.12.2006 tarihinde yapılan GEPOSB I. Olağan Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda Müteşebbis Heyet feshedilmiştir. Yönetim Kurulu, Bölge ile ilgili her türlü mali İdari ve teknik konularda karar verir, yürütmeyi ve denetlemeyi sağlar.

Yönetim Kurulu; OSB Katılımcılarının Genel Kurulda seçtiği 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Bölgenin sevk ve idaresini sağlar.
Denetim Kurulu ise Genel Kurulda seçilen 2 asıl, 2 yedek üye'den oluşur.
Bölge Müdürü; Yönetim Kurulunun kararları ve talimatları, Kanun Yönetmelik, Kuruluş Protokolü, OSB Ana Sözleşmesi ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesinin sevk ve idaresini yürütür.

Bugün itibariyle GEPOSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı: Osman ERKAN
Mesleği: Sanayici  
GEPOSB’daki Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı
Tel: +90 (262) 751 10 33
e-mail: osmanerkan@geposb.com.tr

Adı Soyadı: Deniz Hüseyin İLGÜN
Mesleği: Sanayici
GEPOSB’daki Görevi: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tel: +90 (262) 751 10 33
e-mail: 

Adı Soyadı: Gürbüz SALMAN
Mesleği: Sanayici
GEPOSB’daki Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Tel: +90 (262) 751 10 33
e-mail: 

Adı Soyadı: Zihni ÖZCAN
Mesleği: Sanayici
GEPOSB’daki Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Tel: +90 (262) 751 10 33
e-mail:

Adı Soyadı: Sadık SEZGİN
Mesleği: Sanayici
GEPOSB’daki Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi
Tel: +90 (262) 751 10 33
e-mail:

 

BÖLGE MÜDÜRÜ

Adı Soyadı: Güher TÜRKER
GEPOSB’daki Görevi: Bölge Müdürü
Tel: +90 (262) 751 10 33
e-mail: g.turker@geposb.com.tr

 

                      ORGANİZASYON ŞEMASI