Ana Sayfa > HIZLI MENÜ > Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 18 Nisan 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazete' de yayınlarak yürürlüğe girmiştir.

    Enerji verimliliği kanununun amacı;

Enerjinin etkin kullanıması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için, enerji verimliliğinin arttırılmasıdır. Enerji Verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülmektedir.

    Enerji verimliliğinin temel hedefi;

Birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (enerji yoğunluğunu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmak.

Enerji Verimliliği Kanun' un Sanayi ve Ticaretteki Uygulamaları

- Enerji Yönetimi

- Proje Destekleri (VAP)

- Gönüllü Anlaşmalar

- KOSGEB Destekleri

- Verimsiz Malların Önlenmesi

    EVK kanununda (madde 7) Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler; Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.

    Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki 1000 (bin) TEP (Ton Eşdeğer Petrol)' den daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetimi birimi kurulur.

1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol)

Elektrik Enerjisi               11.628.000 kWh

Doğalgaz                          1.212.000 m3

Kanunun 8. maddesi verimlilik artışına yönelik projelerin teşvik edilmesini içeriyor. 9. madde ise 7. maddenin 1. bendinin a fıkrasına uyulmaması halinde (Enerji yöneticisi atanmaması, OSB' nin bu hizmeti vermemesi) verilecek olan cezayı içermektedir.

Enerji_kaynaklarininveenerjinin_kul_verimlilik_art_yonetmelik.pdf Enerji_kaynaklarininveenerjinin_kul_verimlilik_art_yonetmelik_eki.pdf