Ana Sayfa > HIZLI MENÜ > Çevre İzni

Çevre İzni

Çevre Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazete' de yayımlanan ve 01.04.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" ile olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izni/çevre izin ve lisansı verilmesi uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bu uygulama ile yönetmelik eki listelerde yer alan işletmelerin çevre ile ilgili olarak almak zorunda oldukları farklı izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılacak, bu başvurular yetkili otorite tarafından bütüncül olarak incelenecek ve uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan çevre izni ve/veya çevre izin ve lisansı verilecektir.

Konuyla ilgili olarak Çevre Bakanlığının uygulama genelgesi 30.03.2010 tarihinde 2010/6 numaralı olarak yayınlanmıştır. Uygulama genelgesi altta yazı ekinde bulunmaktadır.

Çevre izni süreci tamamen internet üzerinden yürütülecek ve başvuru süreci firmalarda çalışan Çevre Görevlileri veya bu konuda yetki almış çevre danışmanlık firmaları tarafından yürütülecektir. Firmalardan başvuru sırasında aşağıda listelenmiş belgeler istenecektir.

- ÇED Belgesi,

- Yapı Kullanım İzin Belgesi,

- Ticaret Sicil Gazetesi,

- İşletme Belgesi,

- vaziyet Planı,

- İş Akım Şeması ve Proses Özeti,

- Kapasite Raporu

İzin süreci işleyişi başvuru yapıldıktan sonra 1 ay içerisinde başvuru evrakları yetkili otorite tarafından incelenir ve uygun bulunması durumunda sürecin tamamlanması için 1 yıl süreli olarak firmaya Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenir.

Geçici Falliyet Belgesi almış bir firmanın izin lisans dosyalarını tamamlamaları için 6 aylık bir süreleri vardır. Yetkili otorite 80 gün içerisinde izin lisans dosyalarını ilgili yönetmeliklere göre değerlendirir. Eğer dosyada eksiklik tespit edilmesi durumunda firmaya 80 gün ek süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlayan firmaların dosyalarının uygun bulunması durumunda firmaya 5 yıl süre ile geçerli olan Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir.

Dosyalarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayamayan firmaların Geçici Faaliyet Belgeleri iptal edilir ve firma tekrar Çevre İzni almak için 6 ay müracatta bulunamaz. 6 aylık süreçte firmanın faaliyetinin devam etmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

2010_6.pdf