Ana Sayfa > GEPOSB > Tarihçe
GEPOSB

Tarihçe

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Gebze'de 120 hektar arazi üzerinde kurulmuş olup, çevresindeki genişleme alanları ile beraber 137,4 hektara ulaşmıştır. Plastik Sektörünün güçlü ve dinamik yapılı firmaları tarafından sektörün gereksinmelerine çağdaş yanıtlar veren bir tasarımla kurulmuştur. Sanayicilerin güç birliği sayesinde hayata geçirilen projenin kuruluş fikri sektörün o günkü gereksinmelerinden doğmuştur. Plastikçiler, o dönemlerde, İstanbul'un değişik semtlerinde dağınık bir şekilde faaliyet göstermekte, bireysel düzeyde kalarak enerji darboğazı, yangın tehlikesi, sosyal örgütlenme, kaliteli iş gücü, teknolojik gelişme, vb, somut sorunlara çözüm üretmekte güçlük çekmekteydiler.

Bu amaçla ortak paydaları plastik olan sanayicileri bir çatı altında toplayarak sinerji yaratmak ve bu sinerjinin getireceği faydaları üyelere sunmak, sektörümüzün belirli merkezlerde toplanarak, götürülecek hizmetleri daha ekonomik ve verimli hale getirmek amacıyla, çoğunluğu Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfına (PAGEV) üye olan sanayiciler tarafından 19 Ocak 1990 tarihinde Plastik Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak kurulmuştur.


Geposb Tarihçe

İlk Kurucu Üyelerimiz:
1. Ahmet BOĞUŞLU
2. Mehmet AYDIN
3. Vasil LİAZE
4. Turgut USTA
5. Narin Muharrem BAYRAM
6. Kemal ÖZKUL
7. Muhlis ALPTEKİNLER' den oluşurken,

16 Nisan 1990'da seçilen İlk Yönetim Kurulu ise,
Başkan : Ahmet BOĞUŞLU
Başkan Yrd. : Mehmet AYDIN
Muhasip Üye : Vasil LİAZE
Sekreter Üye : Zekai SAVAŞLAR
Üye : Turgut USTA
Üye : Narin Muharrem BAYRAM
Üye : Muhlis ALPTEKİNLER' den oluşmuştur.

Daha sonra, kronolojik olarak:

 • 08.06.1991 Tarihinde Ali İhsan ÇAKICI,
 • 17.08.1994 Tarihinde Coşkun ANDAÇ (Mehmet AYDIN’ın istifasından ötürü)
 • 28.01.1995 Tarihinde Zihni ÖZCAN
 • 28.03.1997 Tarihinde Halil EKMEN,
 • 15.04.2000 Tarihinde Osman ERKAN ve Hakkı EREZ,
 • 12.06.2001 Tarihinde Cevdet ERÇİL ve Ali Şafak AKMİL (M.Heyet’çe OSB statüsü gereği atama)
 • 14.06.2003 Tarihinde Atilla ÇADIRCI ve Yavuz ALAYBEYOĞLU,
 • 12.06.2004 Tarihinde Melih KARAKAŞ ve Levent ÖGEL
 • 01.09.2004 Tarihinde Yavuz ALTAY (Attila ÇADIRCI’nın istifasından ötürü)
 • 2006 Tarihinde Adil TEKTUNALI, Kemal TORAMAN ve Mustafa GÜMÜŞ
 • 02.06.2010 Tarihinde Deniz Hüseyin İLGÜN

  Yönetime katılmışlardır.

Plastik Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifince 1992 yılında Gebze'deki 120 hektarlık arazinin tamamının satın alınıp öncelikle imar planı çalışmaları tamamlanmış, 1994 yılında da yatırımlara başlanmıştır. Gelişme süreci içersinde Organize Sanayi Bölgesi statüsüne dönüşmenin çok yönlü yararları benimsenerek 14.03.1998 tarihli Genel Kurul’da alınan kararla gerekli girişimler başlatılmış ve bu talebimiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1998 yılı Yatırım Programı'na alınarak aynı yıl Resmi Gazetede yayınlanıp kesinleşmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi statüsüne uygun olarak gerekli idari ve teknik yapılanmanın, Kooperatifin de katkılarıyla kısa sürede tamamlanmasıyla, ilk Müteşebbis Heyet, Kocaeli Valiliğinin başkanlığı, İl özel idaresi ve Müteşebbis Heyeti temsilen Kooperatif Yönetim Kurulunun katılımlarıyla:

Aşağıda belirtilen üyelerden oluşmuştur.
Başkan : Memduh OĞUZ (Kocaeli Valisi)
Üye : Nevzat GÖÇER (Kocaeli İl Özel İdaresi)
Bşk Vek : Ahmet BOĞUŞLU (Kooperatif)
Üye : Ali İhsan ÇAKICI (Kooperatif)
Üye : Vasil LİAZE (Kooperatif)
Üye : Muhlis ALPTEKİNLER (Kooperatif)
Üye : Zihni ÖZCAN (Kooperatif)
Üye : Coşkun ANDAÇ (Kooperatif)
Üye : Halil EKMEN (Kooperatif)


15.04.2000 tarihinde çıkarılan 4562 sayılı OSB Kanununa göre intibak süresi içerisinde yeniden örgütlenerek aşağıdaki şekilde görev bölümü yapılmış ve Ocak 2001'de 44'nolu sicil numarasıyla OSB tüzel kişiliği kazanılmıştır. Bu çerçevede:

İkinci Müteşebbis Heyet
Başkan : İ.Kemal ÖNAL (Kocaeli Valisi)
Bşk Vek : Ahmet BOĞUŞLU (Kooperatif)
Üye : Nevzat GÖÇER (Kocaeli İl Özel İdaresi)
Üye : Ali İhsan ÇAKICI (Kooperatif)
Üye : Muhlis ALPTEKİNLER (Kooperatif)
Üye : Vasil LİAZE (Kooperatif)
Üye : Zihni ÖZCAN (Kooperatif)
Üye : Hakkı EREZ (Kooperatif)
Üye : Osman ERKAN (Kooperatif)
Üye : Halil EKMEN (Kooperatif)
Üye : Cevdet ERÇİL (Kooperatif)

İlk OSB Yönetim Kurulu:
Başkan : Ali İhsan ÇAKICI (Kooperatif)
Bşk Vek : Vasil LİAZE (Kooperatif)
Üye : Nevzat GÖÇER (Kocaeli İl Özel İdaresi)
Üye : Muhlis ALPTEKİNLER (Kooperatif)
Üye : Hakkı EREZ (Kooperatif)

Bölge Müdürü Mehmet CANDAN'dır.


OSB Denetim Kurulu
Üye : Osman ERKAN
Üye : Zihni ÖZCAN'dan oluşmuştur.

14.06.2003 Tarihli Genel Kurul’da yapılan seçim neticesinde:
Üçüncü Müteşebbis Heyet:

Başkan : Erdal ATA (Kocaeli Valisi)
Bşk.Vek : Cevdet ERÇİL (Kooperatif)
Üye : Ali İhsan ÇAKICI (Kooperatif)
Üye : Vasil LİAZE (Kooperatif)
Üye : Zihni ÖZCAN (Kooperatif)
Üye : Muhlis ALPTEKİNLER (Kooperatif)
Üye : Yavuz ALAYBEYOĞLU (Kooperatif)
Üye : Osman ERKAN (Kooperatif)
Üye : Atila ÇADIRCI (Kooperatif)
Üye : Ali Şafak AKMİL (Kooperatif)
Üye : Nevzat GÖÇER’den, (Kocaeli İl Özel İdaresi)

İkinci OSB Yönetim Kurulu:
Başkan : Ali Şafak AKMİL (Kooperatif)
Bşk.Vek : Vasil LİAZE(Kooperatif)
Üye : Yavuz ALAYBEYOĞLU (Kooperatif)
Üye : Atila ÇADIRCI (Kooperatif)
Üye : Nevzat GÖÇER’den, (Kocaeli İl Özel İdaresi)

Bölge Müdürü Mehmet CANDAN'dır. 


OSB Denetim Kurulu ise:
Üye : Osman ERKAN
Üye : Zihni ÖZCAN‘ dan oluşmuştur.

12 Haziran 2004 Tarihli Genel Kurul’da yapılan seçim neticesinde:
Dördüncü Müteşebbis Heyet

Başkan : Erdal ATA (Kocaeli Valisi)
Bşk.Vek : Ali İhsan ÇAKICI (Kooperatif)
Üye : Cevdet ERÇİL (Kooperatif)İstifası ile yerine (Osman ERKAN)
Üye : Vasil LİAZE (Kooperatif)
Üye : Melih KARAKAŞ (Kooperatif)
Üye : Yavuz ALAYBEYOĞLU (Kooperatif)
Üye : Levent ÖGEL (Kooperatif)
Üye : Zihni ÖZCAN (Kooperatif)
Üye : Yavuz ALTAY (Kooperatif)
Üye : Ali Şafak AKMİL (Kooperatif)
Üye : Nevzat GÖÇER (Kocaeli İl Özel İdaresi)

Üçüncü OSB Yönetim Kurulu
Başkan : Ali Şafak AKMİL
Bşk.Vek : Melih KARAKAŞ
Üye : Yavuz ALAYBEYOĞLU
Üye : Cevdet ERÇİL İstifası ile yerine (Osman ERKAN)
Üye : Nevzat GÖÇER

Bölge Müdürü Ahmet Emin AKYAVAŞ'dır.

15.09.2004 tarihinden itibaren Bölge Müdürü Yunus Baha ARICI'dır.


OSB Denetim Kurulu ise:
Üye : Yavuz ALTAY
Üye : Levent ÖGEL’den oluşmuştur.


3 Haziran 2006 tarihinde yapılan Genel Kurul’da, OSB’mizin altyapı yatırımları büyük ölçüde tamamlanıp doluluk oranı yeterli düzeye ulaştığından Kooperatifin tasfiye kararı alınmış, bunu takiben 2 Aralık 2006 tarihinde bu kez OSB olarak ilk Genel Kurul düzenlenmiş ve Yönetmelik gereği Genel Kurul kararı ile Müteşebbis Heyet lağvedilmiştir.
Bundan böyle, yeni yapılanmada yegâne yönetim birimi Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu olacaktır.

07 Haziran 2008’de yapılan 3. Olağan Genel Kurulumuzda bu esaslar doğrultusunda 2 yıllık dönem için seçilen Yönetim Kurulumuz:
Başkan : Osman ERKAN
Bşk.Vek : Muhlis ALPTEKİNLER
Üye : Zihni ÖZCAN
Üye : Hakkı EREZ
Üye : Kemal TORAMAN’ dan oluşmaktadır.

Bölge Müdürü Yunus Baha ARICI'dır.

Denetim Kurulu’na ise:
Üye : Atila ÇADIRCI
Üye : Adil TEKTUNALI seçilmişlerdir.

17.06.2009 tarihinden itibaren Bölge Müdürü İrfan AYAR'dır.

02 Haziran 2010 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçim neticesinde:
OSB Yönetim Kurulu

Başkan : Osman ERKAN
Bşk.Vek : Melih KARAKAŞ
Üye : Deniz Hüseyin İLGÜN
Üye : Kemal TORAMAN
Üye : Zihni ÖZCAN

Bölge Müdürü İrfan AYAR'dır.

Denetim Kurulu’na ise:
Üye : Hakkı EREZ
Üye : Edil AMAÇ seçilmişlerdir.

23 Mart 2011 Tarihli 6. Olağan Genel Kurul neticesinde:
OSB Yönetim Kurulu 

Başkan : Osman ERKAN
Bşk.Vek : Melih KARAKAŞ
Üye : Deniz Hüseyin İLGÜN
Üye : Kemal TORAMAN
Üye : Zihni ÖZCAN

Bölge Müdürü İrfan AYAR'dır.

Denetim Kurulu’na ise:
Üye : Hakkı EREZ
Üye : Edil AMAÇ seçilmişlerdir.

08 Mayıs 2013 Tarihli 8. Olağan Genel Kurul neticesinde:
OSB Yönetim Kurulu 

Başkan : Osman ERKAN
Bşk.Vek : Deniz Hüseyin İLGÜN
Üye : Fuat KARACA
Üye : Edil AMAÇ
Üye : Zihni ÖZCAN

Bölge Müdürü İrfan AYAR'dır.

Denetim Kurulu’na ise:
Üye : Hakkı EREZ
Üye : Kemal TORAMAN seçilmişlerdir.

16 Nisan 2014 Tarihli 9. Olağan Genel Kurul neticesinde:

OSB Yönetim Kurulu 
Başkan : Osman ERKAN
Bşk.Vek : Deniz Hüseyin İLGÜN
Üye : Fuat KARACA
Üye : Muhlis ALPTEKİNLER
Üye : Zihni ÖZCAN

Bölge Müdürü İrfan AYAR'dır.

Denetim Kurulu’na ise:
Üye : M.Adil TEKTUNALI
Üye : Hakkı EREZ seçilmişlerdir.

 

21 Nisan 2016 Tarihli 11. Olağan Genel Kurul neticesinde:

OSB Yönetim Kurulu 
Başkan : Osman ERKAN
Bşk.Vek : Deniz Hüseyin İLGÜN
Üye : Fuat KARACA
Üye : Zihni ÖZCAN
Üye : Sadık SEZGİN

Bölge Müdürü İrfan AYAR'dır.

Denetim Kurulu’na ise:
Üye : M.Adil TEKTUNALI
Üye : Hakkı EREZ seçilmişlerdir.

 

01.10.2017 tarihinden itibaren Bölge Müdürü Güher TÜRKER' dir.