Ana Sayfa > GEPOSB > Kalite
GEPOSB

Kalite

Kalite, çevre ve enerji verimliliği standartlarına ve ilgili mevzuat gereklerine uygun, sürekli iyileşen hizmetlerimiz ile katılımcı ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin sağlanması,

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için enerjinin ve doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve uygun yöntemlerle yetkin tesislerde bertaraf edilmesidir.

G irişimci
E kolojik
P restijli
O lanaklı
S tratejik
B aşarılı